top of page
Circuworld helping companies to reduce their environmental impact and improve their ESG performance.

BEDRIJVEN BEGELEIDEN MET ESG-IMPACTBEOORDELING
& ESG-OPTIMALISATIE

Op basis van ervaring en betrouwbare data vinden wij uw groene business case en verlagen we tegelijkertijd uw kosten én impact op het milieu

ESG-IMPACT VAN UW ORGANISATIE

Profiteer van onze kennis en ervaring en verbeter de ESG-prestaties van uw organisatie

Onze missie is het ondersteunen van uw organisatie bij het verminderen van haar milieu impact, het bereiken van kostenefficiënties en het identificeren van kansen rond de uitdagingen op het gebied van organisch afval bij uw organisatie. Hierdoor streven wij ernaar om bij te dragen aan het schoner en gezonder maken van de wereld voor de volgende generaties. 

Circuworld helping companies improve their ESG performance and triple bottom line.

BEWEZEN CIRCUWORLD OPLOSSINGEN

Referenties

Veolia-logo
Sustansiya-logo
UNDP-logo
Shell-logo
Oogstafval-logo
FAO-logo
EPP-logo
ForFarmers-logo
Frizon Holding-logo
Mandalay Coffee Group - logo
Een Jansen BV - logo
4 Evergreen-logo
Agrifirm-logo
Agrinova-logo
Van Iersel-logo
De Heus-logo

ESG-PRESTATIES

Verbeter de ESG-prestaties van uw organisatie met de bewezen strategieën en technologie van Circuworld

WAT IS ESG?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Het is een raamwerk dat wordt gebruikt om de duurzaamheid en ethische impact van een bedrijf of investering te evalueren. Elk van de drie componenten van ESG vertegenwoordigt een ander aspect van bedrijfsgedrag en verantwoordelijkheid:

MILIEU

Improving your organization's ESG performance with Circuworld's proven strategies and technology.

SOCIAAL

De technologie en producten van Circuworld hebben sociale voordelen en een positieve maatschappelijke impact.

BESTUUR

De technologie, producten en productieprocessen van Circuworld voldoen aan de hoogste normen op het gebied van bestuur, ethiek en zakelijke praktijken.

Hiermee wordt de impact van het bedrijf op het milieu bedoeld. Het omvat factoren zoals koolstofemissies, energieverbruik, afvalbeheer, vervuiling en gebruik van hulpbronnen. Bedrijven met een sterk milieubewustzijn richten zich op het verkleinen van hun ecologische voetafdruk, het implementeren van duurzame praktijken en het aanpakken van de klimaatverandering.

Het sociale aspect van ESG houdt rekening met de manier waarop een bedrijf omgaat met zijn werknemers, klanten, gemeenschappen en andere belanghebbenden. Het omvat kwesties als arbeidspraktijken, welzijn van werknemers, diversiteit en inclusie, mensenrechten, consumenten-bescherming en betrokkenheid bij de gemeenschap. Maatschappelijk verantwoorde bedrijven geven prioriteit aan een eerlijke behandeling van werknemers, ethische inkoop, klanttevredenheid en een positieve impact op de gemeenschap.

Governance verwijst naar het systeem van regels, praktijken en processen waarmee een bedrijf wordt bestuurd, gecontroleerd en geëxploiteerd. Het omvat aspecten zoals de samenstelling van het bestuur, de beloning van bestuurders, aandeelhoudersrechten, transparantie en ethische bedrijfspraktijken. Sterk en goed bestuur zorgt voor verantwoordelijkheid, integriteit en effectieve besluitvorming binnen een bedrijf.

ESG-criteria worden door beleggers, vermogensbeheerders en andere belanghebbenden gebruikt om de duurzaamheid en ethische prestaties van een bedrijf te beoordelen. Het helpt hen bij het beoordelen van de langetermijnrisico's en kansen die aan een investering zijn verbonden. Veel investeerder houden bij het nemen van investeringsbeslissingen tegenwoordig rekening met ESG-factoren naast financiële maatstaven, omdat zij van mening zijn dat bedrijven met sterke ESG-praktijken beter gepositioneerd zijn voor succes en veerkracht op de lange termijn. ESG-ratings en indices zijn ontwikkeld om gestandaardiseerde beoordelingen te bieden van de ESG-prestaties van bedrijven. Met deze ratings en indices kunnen beleggers bedrijven vergelijken en benchmarken op basis van hun ESG-prestaties. De diensten, technologie en producten van Circuworld hebben een bijzonder sterke positieve invloed op de ecologische en sociale ESG-factoren. Zie ESG-impact van de diensten, technologie en producten van Circuworld voor meer informatie en om te leren hoe onze oplossingen uw organisatie kunnen helpen haar ESG-prestaties te verbeteren en risico's te verminderen.

 

Net als bij andere kredietcriteria leiden verbeterde ESG-prestaties tot lagere kapitaalkosten. Bedrijven die streven naar een aanzienlijke verbetering van ESG-factoren zullen daarmee hun potentieel en prestaties vergroten naarmate de kapitaalkosten dalen en de kredietspreads kleiner worden. Als een bedrijf wordt blootgesteld aan materiële ESG-risico's en deze risico's niet actief mitigeert en zijn ESG-profiel niet verbetert, zal de prijs van zijn obligatie daar hoogstwaarschijnlijk onder lijden. Het identificeren en meten van ESG-risico's en kansen kan tegelijkertijd zowel ecologische, sociale als financiële voordelen opleveren. Als gespecialiseerde expert op het gebied van organisch afval en landbouwinputs en agrarische reststromen kan Circuworld uw organisatie helpen met bewezen strategieën en technologieën om de ESG-prestaties van uw bedrijf en haar triple-bottom-line te verbeteren.

CSRD EN ESG

In november 2022 heeft de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. In deze nieuwe richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

 

De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

 

De CSRD verplicht (grote) bedrijven om te rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en sociaal kapitaal, maar ook over de impact die het bedrijf heeft op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in haar waardeketen. De CSRD is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn over duurzaamheidsverslaggeving: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD zal vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn op bedrijven die momenteel onder de NFRD richtlijn voor niet-financiële verslaggeving vallen en vanaf 2025 op grote bedrijven die er momenteel nog niet onder vallen. Voor beursgenoteerde MKB-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Voor niet-beursgenoteerde MKB-bedrijven wordt een lichtere CSRD-variant overwogen die voor hen beter haalbaar is. Een bedrijf is groot als het aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria voldoet:

 

  • Ruim 250 medewerkers

  • Ruim 40 miljoen euro omzet per jaar

  • Ruim 20 miljoen euro op de balans

 

Met het toenemende toezicht op ESG-prestaties en verantwoordingsplicht wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om hun praktijken, processen en waardeketen te herzien. Circuworld kan bedrijven helpen met het maken van ESG-impact-beoordelingen en ESG-optimalisatiestudies met deskundige en specialistische kennis op het gebied van organisch afval en agrarische inputs en reststromen.

Circuworld assisting MNC and SME companies with their CSRD compliance and implementation of ESG performance improvement practices and systems.

WANNEER WORDT CSRD EFFECTIEF?

Bedrijven moeten zich al gaan voorbereiden op de richtlijn. Dit omvat het formuleren van ESG-doelstellingen, het evalueren van de ESG-impact en risicofactoren voor het bedrijf, en het opzetten van maatstaven en rapportagestructuren. Het MKB moet in 2026 CSRD-compliant zijn, wat betekent dat deze bedrijven in 2025 CSRD-ready moeten zijn. Dit betekent dat zij dit uiterlijk in 2024 in de organisatie moeten regelen. Zo biedt het beoordelen van de ESG-prestaties en risico's van uw organisatie en het opzetten van structuren voor de CSRD- of ESG-rapportage van uw bedrijf een passende gelegenheid om de operationele praktijken rond het beheer van organisch afval van uw organisatie te herzien en waar nodig bij te werken.

ESG-IMPACT BEOORDELING &
ESG-OPTIMALISATIE

Door middel van ESG-impactbeoordelingen en ESG-optimalisatiestudies en -advies helpt Circuworld bedrijven hun impact op het milieu te verminderen en hun ESG-prestaties te verbeteren.

Circuworld kan bedrijven helpen met het maken van ESG-impactbeoordelingen en ESG-optimalisatiestudies met deskundige en specialistische kennis op het gebied van (organisch) afval en agrarische inputs en reststromen.

 

Wij hebben ervaring in de F&B industrie, landbouw en (pluim)veeteelt, voedseldiensten en horeca, gemeentelijk afvalbeheer, detailhandel en groothandel in levensmiddelen, voedselverwerking en -productie, en brouwerij en distilleerderij.

Plan vandaag een gesprek!

NEEM NU CONTACT
EN
 
LEER DIRECT WAT 
CIRCUWORLD VOOR UW ORGANISATIE KAN BETEKENEN.

Bedankt voor uw gegevens. We komen spoedig bij u terug.

ESG Impact Assessment & ESG Optimization (Studies)
bottom of page